TE presenterer digitale løsninger på NTNU Ålesund

Tirsdag 13.november ble seminaret «Ta i bruk fremtidens teknologi nå» holdt på NTNU i Ålesund. Tronrud Engineering var en av foredragsholderne.

Som invitert gjest fortalte og presenterte Tronrud Engineering sin arbeidshverdag med digitalisering og automatisering. I tillegg til Tronrud stilte Siemens, Eplan og Digitread. Felles for dem alle er innhentet kunnskap om hvordan norsk industri kan bli mer effektiv gjennom digital teknologi.

 "Ta i bruk fremtidens teknologi nå".                 Foto: Digitread

Tronrud Engineering delte egne erfaringer og tanker om både nåtid og fremtid, og formidlet at digitale løsninger kan bidra til å gjøre maskiner mer effektive, raskere og mindre kostbare. Tronrud presenterte pakkemaskinen TCP 300 som et eksempel på nettopp dette. Maskinen er ved hjelp av digitale løsninger oppgradert til å kunne pakke 300 poser i minuttet/20 kasser, en stor endring fra tidligere kapasitet på 140 poser i minuttet/11 kasser. Les mer om TCP 300-prosjektet her.

Tross dagens teknologi var det likevel viktig for avdelingsleder Erik Hjertaas i Packaging Technology å formidle at det fortsatt er de menneskelige ressursene som er de viktigste. Det er de som hver dag ser nye løsninger og muligheter, og som gjør at bedriften kan ta i bruk digitalisering som et nyttig vertkøy. 

Avdelingsleder Erik Hjertaas presenterer hvordan Tronrud Engineering daglig bruker digitale løsninger.

 

Get the latest news

Get the latest from Tronrud Engineering directly to your mailbox. Subscribe to our newsletters by signing up below.

I agree to receive the following through Email*

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*