Studentprosjekt 2018

Sjømat er Norges nest største eksportnæring, men melaninflekker i laks er en økende utfordring. Studentgruppen RoboTrim har skrevet bacheloroppgave i samarbeid med Tronrud Engineering for å finne en løsning.

Det eksisterer flere maskinelle og automatiserte løsninger for prosessering av fiskefileter, men samhandlingen mellom operatører, manuell ettertrimming og visuell etterkontroll mangler fortsatt en nøyaktighetsgrad som er tilfredsstillende.

RoboTrim har derav, i samarbeid med Tronrud Engineering, kommet opp med et helautomatisert foredlingssystem, som i tillegg til å inneha funksjonaliteten av dagens trimmemaskiner, også fjerner blod- og melaninflekker. Dette er gjort som gruppens bacheloroppgave ved Universitetet i Sør-Øst Norge avdeling Kongsberg. 

RoboTrim består av ingeniørstudentene Erlend Helgerud, Øyvind Jia-Chen Åslie, Thomas Saraby Vatle, Ole Anders Foss Reistad, Per Anders Stadheim and Sondre Lieblein Aronsen.

Studentgruppen RoboTrim 2018

Sammendrag hentet fra RoboTrims bacheloroppgave:
RoboTrim er et system for robotisert ettertrimming av melanin- og blodflekker på laksefileter. Laksefiletene kommer med en hastighet på 1m/s langs et rullebånd og passerer gjennom et ferdigutviklet deteksjonssystem. Prosjektoppgaven består av et mekanisk aksesystem, valgt elektrisk hardware, samt en simulering for styresystemet. Data fra deteksjonssystemet brukes for å beregne en bane for systemet og regulere motorer slik at en roterende kniv festet på et mekanisk kartesisk aksesystem kan skjære bort melaninflekker på laksefileter i bevegelse.

RoboTrim ble tildelt "Beste Bachelorprosjekt 2018" fra Universitetet i Sør-Øst Norge. Tronrud Engineering er imponert over gruppens arbeid som også endte med svært gode karakterer.

Gratulerer til alle!

RoboTrim kåret beste bachelorprosjekt ved USN.

Har du spørsmål vedrørende oppgaven/maskinen eller nysgjerrig på mer informasjon?

Ane-Marthe Pedersen, kommunikasjonskoordinator, mail: ane.pedersen@tronrud.no 

Get the latest news

Get the latest from Tronrud Engineering directly to your mailbox. Subscribe to our newsletters by signing up below.

I agree to receive the following through Email*

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*