Lærlingplasser

Fullfør yrkesutdannelsen din hos Tronrud Engineering.

Vi tilbyr lærlingsplasser innenfor fem yrkesretninger. Nedenfor finner du en oversikt:

1. CNC-operatør

En CNC-operatør brukes datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.
Utdanningsløp:

2. Sveiser

En sveiser fører metallkiske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.
Utdanningsløp:

3. Mekanisk montør

En mekanisk montør vedlikeholder og monterer maskiner og utstyr.
Utdanningsløp:

4. Automatiker

En automatiker monterer og vedlikeholder automatiserte systemer.
Utdanningsløp:

5. Logistikkoperatør

En logistikkoperatør arbeider med transport av varer. Lasting, lossing og klargjøring for forsendelse av gods er vanlige oppgaver.
Utdanningsløp:

Har du spørsmål? 

Beate Elsrud, leder for produksjonsavdelingen, mail: beate.elsrud@tronrud.no

 

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*