Decon-X

Et samarbeid mellom Tronrud Engineering og Decon-X.

Mer informasjon

En høyteknologisk og automatisert desinfeksjonsløsning som eliminerer 99, 9999 % av alle bakterier, virus og sporer. 

Besøk Decon-Xs nettside for mer informasjon. 

Økt matvaretrygghet

Tronrud Engineering utvikler pakkemaskiner med integrert desinfeksjonsløsning i samarbeid med Decon-X. Maskinene er utviklet spesielt for næringsmiddelindustrien for å forhindre bakterier, virus og soppsporer i maskin og produkter. Dette gjøres gjennom en integrert dyse som skyller ut desinfiseringståken - uten å skade produktet eller miljø.

Kontakt oss

Erik Hjertaas

Erik Hjertaas

General Manager Packaging Technology (Decon-X)

+47 916 16 862

erik.hjertaas@tronrud.no

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*