Skandinavias første selvdesinfiserende pasientrom

Et vellykket samarbeid mellom Decon-X, Tronrud Engineering og Sunnaas Sykehus har ført til Skandinavias første selvdesinfiserende pasientrom med fastmontert utstyr.

Onsdag 23.01.19 ble den offisielle åpningen markert på Sunnaas Sykehus. Etter et års arbeid var det en milepæl for alle involverte å endelig kunne ta i bruk rommet.

Et samarbeid mellom Decon-X, Tronrud Engineering og Sunnaas Sykehus.

Hvorfor et selvdesinfiserende rom?

Smitte og antibiotikaresistrens er en stadig økende utfordring innen helsevesenet, og det jobbes innovativt med å finne løsninger. Uansett mulig smitte har alle pasienter krav på like god behandling. For å muliggjøre dette bidrar et selvdesinfiserende pasientrom med å forebygge smitte, både for pasient og helsepersonell, og er et viktig steg mot en bedre helsefremtid. 

Hvordan fungerer det? 

Det var i 2014 gründer Bjørn Platou og hans selskap Decon-X utviklet desinfiseringssystemet som nå er å finne på Sunnaas. Hydrogenperoksid (H202) sendes ut gjennom dyser og legger seg i rommet. Bakterier, viruser og sopp blir dermed tilintengjort med en sikkerhet på 99, 999 %, uten skadeliggjøring på elektronikk eller tekstiler. Rapporter og analyser blir formidlet til operatør gjennom mobil eller andre enheter. 

Systemet er i utgangspunktet å finne i robotiserte maskiner utviklet og bygget hos Tronrud Engineering. Nå har begge selskapene tatt det et steg videre og bygget teknologien og systemet inn i pasientrommet på Sunnaas. Renholderne på sykehuset klargjør rommet, men går deretter ut og starter desinfiseringen fra utsiden. Ventiler lukker seg automatisk og gjennom tre dyser plassert i gang, hovedrom og toalett blir rommet desinfisert i løpet av kun noen timer. 

Kjemien, elektronikken og en kompressor er plassert i naborommet. Det er her hydrogenperoksiden sendes ut.En av totalt tre desinfeksjonsdyser plassert i pasientrommet.

Naborommet brukt til å plassere kjemien, elektronikken og kompressoren.

Veien videre

Et vellykket samarbeid mellom flere partner har ført til at norsk teknologi er med på å bekjempe spredning av resistente bakterier og sopp. Tronrud Engineering ser frem til å kunne bidra videre med tanker og løsninger innenfor helsesektoren.

Teknikere fra Decon-X og ingeniør fra Tronrud Engineering forteller om teknologien og veien videre.

 

 

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*