Smittevernteknologi på agendaen

Høyres stortingsrepresentanter Sandra Bruflot og Erlend Svardal Bøe var på besøk for å lære mer om smittevernteknologi og hvordan man kan legge til rette for teknologi i helsesektoren. Bruk av helse-teknologi vil bidra til en tryggere og enklere jobb for helsepersonell, og samtidig være med på å styrke krise-beredskapen i Norge.

Fra venstre: Erlend Svardal Bøe, Bjørn Platou (Decon-X), Sandra Bruflot og Dragan Katavic (Tronrud Engineering).
Teknologi som forebygger og stopper smitte

Decon-X har valgt Tronrud Engineering som produsent av deres desinfiseringsrobot. Roboten brukes i dag på mer enn 200 helseinstitusjoner i Norge. Ved hjelp av avansert teknologi produseres en tørr gass som fylles i et rom og desinfiserer alle områder hvor luft kommer til. Desinfiseringsprosessen er laboratorie-testet og fjerner beviselig bakterier og virus fra hele rommet og alt utstyr og inventar som står i rommet. Slik forebygges og stoppes utbrudd av sykehusinfeksjoner, norovirus, influensa og annen smitte som lett kan oppstå i helseinstitusjoner. Roboten kontrollerer og måler prosessen ved hjelp av sensorer, og man kan følge prosessen fra utsiden av rommet.

For å forebygge infeksjoner er godt renhold og jevnlig desinfisering nøkkelfaktorer. Decon-X roboten forenkler arbeidet med desinfisering for helsepersonell, og sparer helseinstitusjoner for tid og penger. Bruk av teknologi bidrar til å løse bemanningsproblemer og effektiviserer drift i helsesektoren. Samtidig vil utvikling og produksjon av helseteknologi i Norge bidra til kunnskapsutvikling og norsk verdiskapning.

Lokale arbeidsplasser

Decon-X er et godt eksempel på hvordan norsk teknologi utvikles, produseres og brukes i Norge. Selskapet samarbeider med en rekke norske bedrifter, og Tronrud Engineering er en av dem. Desinfiseringsrobotene produseres på Eggemoen, og software og kretskort produseres ved andre selskaper i Norge. Alt fra utvikling av konsept til pakking og logistikk skjer innenfor landets grenser. Decon-X vokser og har helt fra starten valgt å samarbeide med lokale bedrifter til produksjon og utvikling av roboten for å bidra til å beholde norske arbeidsplasser.

Bedriften ønsker å vokse også utenfor landets grenser. Arbeidet er allerede i gang og målet er å få faste leveranser av desinfiseringsroboter til helseinstitusjoner i Europa allerede i 2022.

Les mer om helseteknologi og Decon-X her.

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*