Om Tronrud Engineering

Tronrud Engineering har de siste 40 årene vært i forkant med innovasjon innen design og produksjon. Vi utvikler, produserer og leverer tilpassede automatiseringsløsninger til kunder nasjonalt og globalt. Selskapet har for tiden 150 ansatte i sine lokaler på Eggemoen, og 50 i datterselskapet i Moss.

Hvem vi er og hva vi gjør
En historisk film om Tronrud Engineerings begynnelse

Vår historie

1977 – Grunnleggelsen av Tronrud Engineering

1977 – Grunnleggelsen av Tronrud Engineering

25 år gammel etablerte Ola Tronrud enmannsbedriften i egen kjeller i Loveien, et boligområde i Ringerike Kommune.

I syv år drev han Tronrud Engineering alene med store norske kunder som Raufoss, Jordan, Stabburet og Grorud Jernvare.

1984 – Utvidelse av Tronrud Engineering

1984 – Utvidelse av Tronrud Engineering

Ola Tronrud kjøpte en ny eiendom i Hole (nabokommunen) og flyttet selskapet inn i en ny fabrikkbygning.

Flere personer ble ansatt og fra da av ble utvidelse den nye regelen. Tronrud Engineering var lokalisert i Hole fra 1984 til 1999, og i denne perioden gikk fabrikken gjennom syv store bygningsutvidelser. Til slutt var selskapet i ferd med å vokse ut av eiendommen.

1999 - Ny eiendom på Eggemoen

1999 - Ny eiendom på Eggemoen

Ola Tronrud kjøpte en industriell tomt på Eggemoen (Ringerike Kommune).

Selgeren av tomten var kommunen selv, og eiendommen omfattet en del av en rullebane fra andre verdenskrig og et stort skogkledd område. Den resterende delen av området var eid av den norske hæren. Da de sluttet sin virksomhet i 2001, kjøpte Ola Tronrud resten av eiendommmen, litt etter litt. 

1999-2006

1999-2006

Tronrud Engineering var i denne perioden spredt flere steder og ventet på at nye produksjonsanlegg skulle ferdigstilles på Eggemoen.

2011 – Tronrud Engineering samlet på et område

2011 – Tronrud Engineering samlet på et område

For første gang var hele selskapet samlet på en adresse.

Ansatte ble flyttet inn i to splitter nye bygninger på totatl 12 000 m2.

2014 - Endring i lederskap

2014 - Endring i lederskap

Ola Tronruds førstefødte sønn Olav Tronrud tok over ledelsen og ble selskapets administrerende direktør.

2019 - Endring i lederskap

2019 - Endring i lederskap

Svein Steinsvik er ny daglig leder i Tronrud Engineering. Olav Tronrud fortsetter i selskapet og blir selger for spesialmaskiner og automatiserte løsninger.

2021 - Endring i lederskap

2021 - Endring i lederskap

Skule Edvard Smørgrav tar over Tronrud Engineering som ny daglige leder

I dag

I dag

Mer enn 6000 prosjekter er ferdigstilt siden 1977.

Tronrud Engineering har i dag 200 ansatte på Eggemoen og Moss. Sammen med andre høyteknologiske bedrifter skaper de et viktig teknolgoisk miljø på Eggemoen Aviation and Technology Park.

Se full tidslinje

Corporate Social Responsibility (CSR)

Verdisystemet vårt ligger som grunnlag i bedriftens arbeidskultur og hvordan vi samarbeider med våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og samfunnet på. Gjennom verdier respekt, kvalitet, ansvar, samarbeid og mot danner vi grunnlaget for våre organisasjonsmål og hvordan vi jobber med CSR. 

Vi erklærer herved at Tronrud Engineering og dets partnere: 

Vår visjon og verdier

Vår visjon og verdier

Vår Visjon

Det var i 1977 at grunnleggeren Ola Tronrud lagde fundamentet for Tronrud Engineering med en visjon om å bygge et selskap som "gjorde idé til virkelighet".

I løpet av de siste fire tiår har vi oppnådd det ved å utvikle, produsere og levere tilpassede industriprodukter og tekniske løsninger til våre kunder, med kvalitet, god pris og levering på tid. 

Vår daglige leder, Skule Edvard Smørgrav, forutser å videreføre Tronrud Engineerings arv med å være en pioner innen industriell automasjon.

Våre Verdier

Vårt verdisystemet bestemmer selskapets arbeidskultur og måten vi samarbeider med våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører og samfunnet på.

  • Respekt
  • Kvalitet
  • Ansvar
  • Samarbeid
  • Mot

Disse fem verdiene står sentralt i Tronrud Engineerings verdistruktur. Vi tror at disse grunnleggende verdiene har bidratt og forsetter å bidra til vår langsiktige suksess, samt danner grunnlaget for hvordan vi følger våre organisasjonsmål.

Sertifikater og Partnere

Vi mener og tror at det er viktig for vår suksess å utføre og levere i henhold til de høyeste industristandarder og overholde de relevante lover og retningslinjer. De ulike sertifikater som Tronrud Engineering har oppnådd gjennom årene er vitnesbyrd på vårt engasjement.

System & Collaboration Partners

ABB
RobotNorge
Rexroth
Kuka
Omac
Siemens
Emballasjeforeningen
Norway
SpinChip
Subsea
transQ
IQNet
EsaSnacks
NS-EN

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*