Insight

Data, analyser, verktøy og læring samlet på ett sted.

TILGJENGELIGHET

ANALYSER I NÅTID

INDUSTRI 4.0

ENKELT Å TILPASSE

FLEKSIBILITET

INNOVATIV TEKNOLOGI

innovasjon og verdiskapning

Vi er alltid på jakt etter ny kunnskap og innovative ideer. Økt kunnskapsmengde gir utgangspunkt for ny innovasjon og våre pakkemaskiner er utviklet basert på 40 år med kunnskap og erfaring. Dagens maskiner samler data som gir grunnlag for analyse, smarte verktøy for vedlikehold og innovativ funksjonalitet.

Prestasjon og analyser

01

Prestasjon og analyser

Med vår analysepakke er det enkelt å samle inn relevant data fra maskinen og følge med på maskinens ytelse.  Våre skybaserte løsninger gjør det mulig å analysere og dermed forbedre maskinens tilgjengelighet basert på sanntidsdata. Alle våre maskiner har OPC UA muligheter og kan enkelt kobles til IoT løsninger. Vi tilbyr et Dashboard som enkelt gir et overblikk over viktige nøkkeldata som er samlet inn fra maskinen. Analysepakken er et unikt verktøy for å måle og spore for eksempel energiforbruk per produserte produkt, maskinens driftstid per skift og andre nødvendige data for å optimalisere produksjonslinjer.

Les mer

Ekstern igangkjøring

02

Ekstern igangkjøring

Ekstern igangkjøring er en av de største fordelene med våre digitale verktøy. Vi kan installere og kjøre i gang alle våre maskiner uten å være til stede på fabrikk. Våre maskiner kan utstyres med kamerasystemer og sikre tilkoblinger som gir tilkobling til kontrollsystemet, og derfor kan det tekniske teamet bistå med unik service fra Eggemoen. Vi kan også bistå operatører og servicepersonell i den daglige driften ved å benytte verktøy som f.eks Microsoft HoloLens for å bistå operatører mens de utfører forbedringsarbeid.

Les mer

Digital dokumentasjon

03

Digital dokumentasjon

Tronrud Engineering tilbyr kunder en digital portal med tilgang til relevant dokumentasjon, brukermanualer og 3D modeller av deler og komponenter for alle våre produkter. Vi har også et digitalt bibliotek med opplæringsfilmer for drift og vedlikehold av maskinene. Dette bidrar til enkelt vedlikehold og aktivitet som vil maksimere driftstiden.

Les mer

Digital support og service

04

Digital support og service

Gjennom digital support og service kan personalet hos Tronrud Engineering spore maskinens ytelse eksternt fra vår base på Eggemoen. Teamet kan følge med på produksjonen direkte via kameraer og de kan også spore maskinens ytelse og tilstand, som for eksempel maskinens tilgjengelighet, antall produserte kasser, modus og status for alarmer. Dette gjør at vi kan bistå kunden med oppståtte utfordringer raskt og kan diagnostisere problemer direkte fra Eggemoen.

Les mer

Kontakt oss

Tor Gustavsen

Tor Gustavsen

Sales Manager

+47 907 30 583

tor.gustavsen@tronrud.no

Erlend Clausen

Erlend Clausen

Sales Manager

+47 916 20 661

erlend.clausen@tronrud.no

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*