Tronrud Engineering medlem av CPC

Tronrud Engineering skal gjennom Circular Packaging Cluster bidra til å skape en sirkulær verdikjede for emballasje.

Circular Packaging Cluster (CPC) er et samarbeid mellom næringsklyngen SmartPack 2030, Forum for Sirkulær Plastemballasje og aktører fra dagligvarehandelen. Tronrud Engineering er ett av 45 medlemmer i klyngen som skal jobbe mot visjonen om å skape verdens mest effektive og sirkulære verdikjede for emballasje. Klyngen skal oppnå dette gjennom samhandling og utvikling mellom verdikjedens aktører som sammen vil skape sirkularitet, styrke markedsmuligheter og bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Klyngeprosjektets hovedmål er å øke bruk av emballasjematerialer fra fornybare kilder, økt materialgjenvinning iht. nasjonale og europeiske mål og en dobling av markedsandelen for norskprodusert emballasje innen 2030.

Tronrud Engineering skal bidra til en mer sikrkulær verdikjede som systemutvikler innen pakkemaskiner og andre automatiserte løsninger. Vi er stolte av å kunne bidra til en mer bærekraftig og fornybar verdikjede. Les mer om våre pakkemaskiner.

Vi gjør idé til virkelighet. 

 

                                                     

Les mer om CPC og klyngens prosjekter.

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*