Tronrud Engineering satser i meieribransjen

Med en pakkekapasitet på opp til 14000 gable-top kartonger i timen er dette en maskin å regne med for fremtiden.

Brukervennlig maskin med høy kapasitet

Meierimaskinen CP24 TL er designet og utviklet for optimalisert pakking av gable top-kartonger i trau/lokk-esker. Kartongene mates effektivt inn fra to baner og bygges deretter opp i mønster. Lokk blir brettet rundt kartongene og limt sammen før en tilsvarende prosess gjennomføres med trau. Tronruds maskin gjennomfører denne prosessen automatisk med en hastighet på 24 esker i minuttet.
Dette tilsvarer opp til 14 000 kartonger i timen. 

Bjørn Juvet, en av maskinens konstruktører, forteller at design er nøye gjennomtenkt og planlagt.

– For å skape en hurtig og brukervennlig maskin er alle maskinens funskjoner designet på ett plan. Dette gir i tillegg god oversikt over alle bevegelser og bidrar til enkel vedlikehold og rengjøring, sier han.

Tronrud Engineerings nye meierimaskin CP24 TL.
Levert til TINE Brumunddal

Totalt to meierimaskiner er levert til TINE Brumunddal, henholdsvis vår og høst 2018. I dag pakker og emballerer maskinene ulike typer melkeprodukter i trau/lokk esker.

Prosjektleder ved meieriet, Jo Vegard Lierhagen, påpeker CP24 TLs brukervennlighet.

– Maskinen har kort omstillingstid og er enkel å betjene for operatører, forteller Lierhagen.

Han påpeker i tillegg viktigheten av oppfølgning fra maskinutvikleren:

– Oppfølgingen fra Tronrud Engineering etter at trau/lokk maskinen ble satt i drift har vært bra, noe som er viktig for oss.

Ferdig pakkede kartonger i trau/lokk esker.

Start/stopp på 3D-printet dørhåndtak

Tronrud Engineering har som visjon å være en pioneer innenfor industriell automasjon. Denne visjonen kommer til syne under nærmere kikk på meierimaskinen.

Maskinens start/stopp funksjon er flyttet til dørhåndtaket. Dette er gjort for å øke brukervennligheten og gjøre den enkel å betjene for operatører. I tillegg er dørhåndtakets topp og bunn-komponenter 3D-printet i bedriftens egne produksjonslokaler.

Tanker fremover

Med et tverrfaglig team av både erfarne og nye ingeniører ser Tronrud Engineering på veien videre som spennende. Bedriften håper at flere meierier ser potensiale til maskinen og velger å investere.

Ønsket er at CP24 TL kan bidra til økt effektivisering av pakking på en trygg, enkel og driftsikker måte, både i dag og i fremtiden.

Start/stopp funksjon på maskinens dørhåndtak. Foto: Siemens

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*