Antikorrupsjon

Vårt overordnede mål er å utvikle en bedriftskultur preget av god dømmekraft og evne til å håndtere utfordrende situasjoner. Selskapet har nulltoleranse for korrupsjon og enhver praksis som hindrer fri konkurranse. 

Tronrud Engineerings etiske retningslinjer beskriver organisasjonens krav og retningslinjer knyttet til viktige integritets temaer. Ledelsen i organisasjonen har ansvaret for å formidle de etiske retningslinjene til alle ansatte og gjøre kravene i personalhåndboken kjent for alle ansatte som kan være utsatt for risiko.

Vi på Tronrud Engineering krever at våre leverandører også har nulltoleranse for korrupsjon, basert på våre etiske leverandørkrav (se Tronrud Engineering's Supplier Code of Conduct her (PDF)). Leverandørene følges opp ut fra en risikovurdering, og det er et langsiktig mål at alle våre leverandører skal signere organisasjonens etiske retningslinjer.

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*