Bærekraft

Vi støtter FNs 17 bærekrafts mål. Som en del av vår forpliktelse tar vi lokalt ansvar i den globale innsatsen for å redusere klimaendringer og fremme bærekraftige samfunn.

I tråd med vår strategi har vi identifisert fire hovedfokusområder:

  • 3. God helse
  • 4. God utdanning
  •  8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • 9. Innovasjon og infrastruktur

 

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*