Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vi på Tronrud Engineering bekrefter at vår virksomhet arbeider systematisk for å etterleve kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og dermed tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). 

Vi bekrefter også at virksomheten er lovlig organisert i samsvar med gjeldende skatte- og arbeidsmiljøbestemmelser om ansattes faglige og sosiale rettigheter.

 Som organisasjon anerkjenner vi virkningen og risikoen ved våre aktiviteter og er forpliktet til å skape trygge og bærekraftige operasjoner som har en positiv innvirkning på alle interessenter.

Vi er forpliktet til:

  • Opptre ansvarlig og drive forbedringer gjennom hele verdikjeden vår
  • Sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø
  • Redusere vår påvirkning på det ytre miljø

 

Våre mål for 2024:

  • Integrere helse-, miljø- og sikkerhetshensyn i alle beslutningsprosesser i selskapet.
  • Redusere risikoen for skade på mennesker og det ytre miljø ved å sikre effektiv risikovurdering og implementering av effektive kontrollrutiner
  • Bedre samhandling med interessenter om denne policyen for å sikre at disse verdiene overføres gjennom hele verdikjeden
  • Redusere forbruket av energi og naturressurser, og generering av karbonutslipp

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*