Menneskerettigheter og arbeidskraft

I tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, inkluderer våre retningslinjer en forpliktelse til å respektere menneskerettighetene og bruke aktsomhetsvurdering for å identifisere og møte menneskerettighetsutfordringer. Vi har som mål å være en god arbeidsplass for våre ansatte, og streber etter å fremme en kultur for respekt og inkludering ved å styrke mangfold og teamarbeid, samt gi like utviklingsmuligheter for alle individer i vår organisasjon.

Vi vil være oppmerksomme på rettighetene og interessene til ansatte, forbrukere, arbeidere innenfor vår forsyningskjede, lokalsamfunn og andre interessenter som er berørt av vår virksomhet.

På Tronrud Engineering jobber vi kontinuerlig for å sikre at dette er integrert på tvers av organisasjonen, og for å støtte denne prosessen introduserte vi et vurderings-verktøy (Self-Assessment by Ignite) for å måle hvor godt våre leverandører samsvarer med FNs prinsipper på årlig basis.

For ytterligere informasjon om hvordan vi jobber med menneske og arbeidsrettigheter, les gjerne vår redegjørelse om aktsomhetsvurderinger her.

 

Våre prinsipper og mål for menneske- og arbeidsrettigheter:

 MENNESKERETTIGHETER

  • Vi skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
  • påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene.

 

ARBEID

  • Vi skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  • avskaffe alle former for tvangsarbeid
  • sikre reell avskaffelse av barnearbeid
  • sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*