Studentprosjekt 2016

Prosjektet Robowash er et samarbeid mellom Tronrud Engineering og seks ingeniørstudenter fra HSN med mål om å utvikle en effektivisert vaskerobot.

Våren 2016 ble prosjektet Robowash gjennomført av seks ingeniørstudenter fra USN (den gang HSN) i forbindelse med deres bacheloroppgave. Oppgaven ble gitt av Tronrud Engineering, men var et samarbeid mellom flere aktører, blant annet Sintef, Marine Harvest og Aquatic Food Factory. 

Bakgrunnen for prosjektet var å utvikle en vaskerobot. Den automatiserte løsningen skulle brukes innenfor den norske lakseindustrien og vasking av nedkjølingstanken som blir brukt til å fjerne bakterieveksten til sluttproduktet.

Oppgaven ble utarbeidet av Jo Hauhum, Kent Bakke, Espen Engen, Fredrik Eksund, Jørgen Bekken og Vegard Olsen fra linjene maskin og elektronikk.

Det finnes flere fordeler ved å utvikle vaskeroboten Robowash:

  • Bedre HMS
  • Mindre personskader
  • Høyere grad av effektivisering
  • God og grundig vask

Takk til ingeniørgruppen for godt gjennomført oppgave, samarbeid og spennende tanker og løsninger! 

Download lorem ipsum

To download this document we would like you to register your contact information with us. Please fill out the form below.

I agree to receive the following through Email*